1. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в Kazinobonus.bg. Ние се грижим за вашата лична информация и сме ангажирани със защитата на вашата поверителност. Тази Политика за лични данни описва начина, по който събираме, използваме и защитаваме вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт. Моля, прочетете този документ внимателно, за да разберете как обработваме вашите лични данни.

2. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1 Видове лични данни, които събираме

При използването на нашия уебсайт може да бъдат събрани следните видове лични данни:

 • Име и контактна информация: Когато се регистрирате за нашия бюлетин или използвате контактната форма, можем да поискаме вашето име, електронна поща и друга контактна информация.
 • Информация за аккаунт: Ако решите да създадете акаунт в Kazinobonus.bg, можем да съберем информация, като потребителско име и парола.
 • Информация за посещения: Събираме информация за начина, по който използвате нашия уебсайт, включително IP адрес, географско местоположение, устройство, браузър и време на достъп.

2.2 Защо събираме лични данни

Събираме лични данни с цел предоставяне на услугите и функциите на Kazinobonus.bg, включително:

 • Предоставяне на персонализирани препоръки за казино и бонуси.
 • Изпращане на новини и информация за казино и залози.
 • Управление на потребителски акаунт.
 • Изследване и анализ на посетителската активност на уебсайта.

3. УПОТРЕБА И РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които събираме, могат да бъдат използвани само в съответствие със законите за защита на личните данни и тази Политика. Ние няма да разкриваме лични данни на трети страни без вашето изрично съгласие, освен ако не сме задължени да го направим съгласно законови изисквания.

4. СРОК ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще запазваме вашите лични данни само доколкото е необходимо за постигането на целите, за които са били събрани, или доколкото това е изисквано от закона.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събраните от нас лични данни се пазят и се обработват с подходящи технически и организационни мерки за защита срещу неразрешен достъп, изтичане или унищожение.

6. ВАШИТЕ ПРАВА

Както потребител на нашия уебсайт, имате право да:

 • Поискате достъп до своите лични данни.
 • Поискате корекция или актуализация на неправилни или непълни лични данни.
 • Поискате изтриване на вашите лични данни.
 • Опротестиране срещу обработването на личните ви данни.
 • Поискате ограничение на обработването на вашите лични данни.
 • Поискате пренос на вашите лични данни към друг доставчик на услуги.
 • Оттеглите съгласието си за обработването на личните ви данни (когато се прилага).

За да упражните тези права или ако имате въпроси относно тази Политика, свържете се с нас на [email protected].

7. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази Политика за лични данни може да бъде актуализирана периодично, за да отразява промени в нашите практики при събиране и обработване на лични данни. Всички актуализации ще бъд

ат публикувани на този уебсайт, и важищите промени ще бъдат обявени на видно място.

8. КОМУНИКАЦИЯ

За всички въпроси относно тази Политика за лични данни, моля свържете се с нас на [email protected].