Палмсбет – Нов апартамент на морето и 350 000 лв. парични награди

Правила

  1. По реда на настоящите правила се провежда бонус игра „Нов апартамент на морето и 350 000 лв. парични награди (награден фонд)“, в която може да участва всеки регистриран потребител на www.palmsbet.com, реализирал в промоционалния период поне един код за участие в играта.
  2. Бонус игра „Нов апартамент на морето и 350 000 лв. парични награди (награден фонд)“ ще се проведе в периода от 15.00 часа на 12.05.2021 г. и ще продължи до 23.59 часа на 30.06.2021 г. /”промоционален период“/.
  3. От Бонус игра „Нов апартамент на морето и 350 000 лв. парични награди (награден фонд)“ могат да бъдат спечелени парични награди и предметна награда на обща стойност 500 000 лева. Наградите са разпределени както следва:

3.1 Парични Награди:
4000 парични награди по 10 лв.
2500 парични награди по 20 лв.
2000 парични награди по 30 лв.
750 парични награди по 50 лв.
500 парични награди по 75 лв.
250 парични награди по 100 лв.
150 парични награди по 200 лв.
150 парични награди по 300 лв.
50 парични награди по 500 лв.

3.2 Парични Награди:
Двустаен апартамент в комплекс Varna City Park, гр. Варна.

3.3Всяка една от паричните награди се добавя в акаунта под формата на бонус сума с условия за разиграване равни на 5 пъти сумата на бонуса.
Парични Награди:
Пример: Ако спечелите бонус на стойност 10 лв., за да изтеглите сумата и акумулираните с нея печалби, е необходимо да направите залози на стойност равна или по-голяма на 50 лв. 4 Чрез игровата си активност в www.palmsbet.com всеки клиент ще генерира код за участие, по следният начин: Кодовете за участие са разделени на четири вида:
Бронзов Сребърен Златен Червен Бронзов, сребърен и златен код за участие се нулират всеки ден в рамките на промоционалния период в 23.59 часа и участват в тегленето за паричните награди на следващия ден
Червен код за участие е с натрупване в рамките на промоционалния период.

4.1.За да бъде получен бронзов код за участие е необходимо реализираните залози в секция „Спорт“ и „На живо“ да бъдат равни на 20 или повече лева или 50 или повече лева в секция „Казино“.
След достигане на бронзов код за участие участникът има възможност да играе за сребърен код за участие.

Награди

40x 30.00 лв. 50x 20.00 лв.80x 10.00 лв.

4.2.За да бъде получен сребърен код за участие е необходимо реализираните залози в секция „Спорт“ и „На живо“ да бъдат равни на 40 или повече лева или 100 или повече лева в секция „Казино“.
След достигане на сребърен код за участие участникът има възможност да играе за златен код за участие.

Награди

5x 100.00 лв. 10x 75.00 лв.15x 50.00 лв.40x 30.00 лв. 50x 20.00 лв.80x 10.00 лв.

4.3.За да бъде получен златен код за участие е необходимо реализираните залози в секция „Спорт“ и „На живо“ да бъдат равни на 60 или повече лева или 150 или повече лева в секция „Казино“.
ЗА ДА БЪДАТ ДОСТИГНАТИ СРЕБЪРЕН И ЗЛАТЕН КОД, Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ВЗЕТ ПРЕДХОДНИЯТ

Награди

1x 500.00 лв. 3x 300.00 лв.3x 200.00 лв.5x 100.00 лв. 10x 75.00 лв.15x 50.00 лв.40x 30.00 лв. 50x 20.00 лв.80x 10.00 лв.

4.4.Направен залог в секция Спорт и На живо на стойност 20 лв. носи един червен код за участие за спечелване на апартамента.
Направен залог в секция Казино на стойност 50 лв. носи един червен код за участие за спечелване на апартамента.

Червените кодове за спечелване на апартамента не се нулират до края на промоционалния период, а се натрупват.

Награди

Двустаен апартамент в комплекс Varna City Park, гр. Варна. Максималният брой кодове за участие, които участникът може да получи в рамките на един ден е по един билет от всяка категория, с изключение на червения код, където няма ограничение на броя кодове за участие.

* Живо Казино , Бинго и Игри на Маса, трупат кодове аналогично на секция КАЗИНО.
* Брързи залози (Дуели, Залог х10 и Спортен джакпот) и Виртуални Спортове, трупат кодове аналогично на секция СПОРТ.

Примери:
Ако участникът/играчът разиграе 40 лв. в секция Спорт и На Живо, ще има генериран бронзов код за участие в ежедневните тегления от бонус играта.
Ако участникът/играчът разиграе 80 лв. в секция Спорт и На Живо, Вие ще имате генериран бронзов код + сребърен код за участие в ежедневните тегления от бонус играта.
Ако участникът/играчът разиграе 60 лв. в секция Казино, Вие ще имате генериран бронзов код за участие в ежедневните тегления от бонус играта.
Ако участникът/играчът разиграе 300 лв. в секция Казино, Вие ще имате генериран бронзов код + сребърен код + златен код за участие.
Ако участникът/играчът разиграе 10 лв. в секция Спорт и На живо и 25 лв. в секция Казино, Вие ще имате генериран бронзов код за участие в ежедневните тегления от бонус играта.
Ако участникът направи залози на стойност от 20 лв. в секция Спорт и На живо ще получи 1 червен код.
5Кодовете за участие се генерират на всеки 24 часа (от 00:00 ч. До 23:59 ч.) и дават право на притежателя им да участва в тегленето за награди, което ще се провежда всеки ден в периода 13.05.2021г. – 02.07.2021 г.
Генерирането на кодове за участие се нулира всеки ден в 23.59 часа и от 00.00 часа на следващия ден започва отново генериране на кодове (участия) с изключение на червения код

5.1.Всеки генериран червен код в рамките на промоционалния период участва за тегленето на голямата награда, описана в Точка 8 от приложените правила и условия.

5.2. Печелившите кодове ще бъдат обявявани в социалните профили на palmsbet.com и в новинарския сайт news.palmsbet.com ежедневно между 11.00 и 12.00 часа.

5.3. Всеки клиент има право да генерира неограничен брой кодове за спечелването на голямата награда, описана в 3.2.
6. Всеки клиент има възможност да спечели до 3 награди всеки ден, в зависимост от броя генерирани кодове. Наградите могат да бъдат спечелени от 1 бронзов код , 1 сребърен код, 1 златен код .
7. Тегленето на наградите от бонус играта се провежда посредством генератор на случайни числа. Броят участия зависи от броя кодове, които са били генерирани чрез игрова активност. При изчислението на кодовете, за квалифициращи се смятат само залозите, направени с реални парични средства на играча. Залози, направени с Безплатен залог, Free Spins и със средства, получени като бонус от организатора, няма да се отчитат към бонус играта.
Стойността на паричните награди, определени чрез всекидневното теглене, ще бъдат добавени в игралната сметка на спечелилия участник до 24 часа след приключване на дневното теглене и обявяване на печелившите кодове, както е посочено в т. 5.2.
Ако бонусът не бъде изигран или условието му за превъртане не бъде изпълнено в рамките на 30 дни от датата на издаването, той се заличава от сметката на участника.
Ако клиент реши да се откаже от бонуса, преди изтичането на неговата валидност, то цялата сума на бонуса, както и евентуалните печалби, реализирани с него ще бъде изтеглена от баланса на игралния профил.
8. Голямата награда – двустаен апартамент ще бъде изтеглена на 02.07.2021г. по реда на член 7. Представител на Организатора ще се свърже с печелившия участник посредством телефонно обаждане, за да му предостави повече информация, свързана с получаването на предметната награда. По време на тегленето на голямата награда (двустаен апартамент), заедно с 1 (един) печеливш ще бъдат изтеглени и 3 (трима) резервни подгласници. В случай че Организаторът не успее да се свърже с първия печеливш в рамките на 30 работни дни след изтеглянето му или поради друга причина, свързана с невъзможността първият печеливш да получи голямата награда, независеща от Организатора, наградата ще бъде присъдена на първия от изтеглените трима резервни печеливши. В случай че наградата отново не може да бъде връчена по аналогични на горепосочените причини, Организаторът ще присъди наградата на втория резервен печеливш и т.н. В случай че не може да бъде установен контакт или има друга причина, поради която наградата не може да бъде връчена на нито един от печелившите в тегленето, наградата няма да бъде присъдена.
9. Организаторът си запазва правото по всяко време да промени срока на провеждане на бонус играта, като предварително уведоми чрез електронни писма както клиентите, така и отговорната институция (НАП).
10. Организаторът си запазва правото да промени канала за излъчване на победителите от тегленето, в случай че е наличен технически или друг тип проблем, свързан със своевременното информиране на участниците.
11. Организаторът си запазва правото да ограничи клиент или група клиенти от участие в бонус играта, в случай на съмнение за недобросъвестни действия от страна на клиент или група клиенти с цел да се възползват неправомерно от бонус играта. Организаторът не носи отговорност, в случай че с участник в играта не може да се установи контакт във връзка с получаване на наградата.