Палмс бет: Неделя (04.10.2020) – Казино Бонус

Палмсбет Бонус 5% до 100 лв. от загубата в категория СЛОТ

Правила и Условия

1. Офертата е валидна за клиенти, реализирали загуби на стойност равна или по-висока от 100лв.категория СЛОТ в казино секцията в рамките на посочените в точка 3.7. дни.

2. Сумата на бонуса е 5% от стойността на загубата в категория СЛОТ опоменатия в срок на промоцията период до 100 лв. Пример: Ако в рамките на посечния ден от промоцията генерирате загуба от 200 лв., ще получите 10 лв. бонус. Ако генерирате загуба от 2000 лв., ще получите 100 лв. бонус, тъй като това е максималната сума на бонуса.

3. Минималната сума на бонуса е 5 лв. или загубени минимум 100лв в секция СЛОТ.

4. Генерираната загуба за периода се изчислява както следва:

Заложена сума с реални пари в категория СЛОТ (-) Спечелена сума с реални пари в категория СЛОТ = Квалифицираща загуба за периода

5. Бонусът ще бъде изплатен в рамките до 24 часа , след като приключи съответния ден от промоцията.

6. Приемайки бонуса за игра, участникът декларира, че е запознат и приема всички допълнителни правила и условия за конкретния бонус.

7. Веднъж приета оферта за бонус, не може да бъде отказана.

8. Ако бонусът не бъде изигран в рамките на 30 дни от датата на издаването, той се заличава от сметката на участника.

9. Ако участникът не желае да получи бонус, той трябва преди началото на играта да уведоми писмено отдел „Връзка с клиенти“.

10. При успешно покриване на условията за разиграване на бонуса в рамките на 30 дни, сумата на бонуса, както и евентуалните печалби ще бъде прибавена към общия баланс на игралната сметка и няма да има ограничения за използването им.

11. В случай, че цялата сума на бонуса бъде изиграна преди изтичането 30-дневния период, бонус офертата ще се счита за използвана изцяло.

12. Ако играчът реши да се откаже от бонуса, преди изтичането на неговата валидност, то цялата сума на бонуса, както и евентуалните печалби, ще бъде изтеглена от баланса на игралния профил.

СРОК НА ПРОМОЦИЯТА:
04-10-2020г. от  00:00:00 часа до 23.59:59 часа.–11-10-2020г. от  00:00:00 часа до 23.59:59 часа.