Palmsbet: ПЕТЪК (24.04.2020 г.) 20 безплатни игри при минимален депозит от 50 лв.

20 безплатни игри при минимален депозит от 50 лв.

Palmsbet: 20 безплатни игри за нашата тематична великденска игра 20 roosters Ви очаква днес!

  1. Офертата е валидна за клиент, направил поне един депозит в размер равен или по-голям от 50 лв в посочения в точка 8 период.
  2. Условието за залог на бонуса важи само в секция „Казино“ — CT Gaming на играта 20 ROOSTERS.
  3. Бонусът се получава под формата на 20 броя FREE SPINS. Печалбитем реализирани с FREE SPINS, се начисляват като изтегляема сума в клиентския профил. Стойността на един
    FREE SPIN е на минимален залог на максималния брой линии на посочената игра. 4. Всеки регистриран клиент има право на един такъв бонус за посочения в Точка 8 период, ако е направил поне един депозит от минимум 50 лв.през този ден.
  4. Ако FREE SPINS не бъде изиграна в рамките на 72 часа от датата на издаването, тя се заличава от сметката на участника.
  5. Ако участникът не желае да получи наградата, той трябва преди началото на играта да се откаже уведомявайки писмено отдел „Връзка с клиенти“.