ПАЛМС БЕТ: КОЛЕЛО НА КЪСМЕТА

Атрактивната, иновативна допълнителна игра от Palms Bet, дава възможност на всеки участник да спечели награди от 50 броя Free spins на дневна база, с генерално класиране и общ награден фонд от 10 000 лв.
Промоционален период: 27.09 – 16.10.2021 г.

1. В допълнителната бонус игра „Колело на късмета могат да се включат всички регистрирани клиенти на palmsbet.com.

2. Колело на късмета е с награден фонд 10 000 лева.

3. Всеки ден участниците ще имат право да въртят колелото и да спечелят точки и/или Free Spins.  

4. За да спечели голямата награда, участникът  е необходимо да събере най-голям брой точки

5. Наградният фонд е 10 000 лв. и е разпределен както следва:

 Позиция Награда
        1            1000 BGN
        2             500 BGN
        3             300 BGN
        4             200 BGN
     5 – 9          100 BGN
  10 – 60         50 BGN
 61 – 160        20 BGN
161- 260        10 BGN
261 – 460       5 BGN
461- 650   50 Free Spins
6. Допълнителни награди „Колело на късмета“.
6.1. По време на периода на играта ( 17.10.2021 – 06.11.2021 ), palmsbet.com ще дава възможност за спечелване и на допълнителни награди от 50 броя Free Spins на 100 участника на дневна база.
*Free Spins са на 10 линейни игри на CT INTERACTIVE
6.2. Зареждането на Допълнителните награди ще се извършва до 12:00:00ч. на следващия ден.
7. Ако в крайното класиране, двама или повече участници имат еднакъв брой точки, за по-предно класирал се ще се зачита участникът,който е завъртял колелото първи.
8. Бонус награди от наградния фонд ще се начисляват в активните сметки на печелившите играчи в рамките на 24 часа след края на допълнителната бонус игра.
9. За да бъде изтеглена бонус сумата и акумулираните печалби в нея, клиентът трябва да направи разигравания на стойност 5 пъти бонусa. Пример: Получавате бонус от 50 лева, 50 * 5 = 250 лв. 
10. Ако валутата на клиентската сметка е различна от валутата на офертата, то сумите ще се превалутират към валутата на сметката на клиента.
11. Бонусът ще бъде валиден 30 дни. Ако през този период не бъдат изпълнени изискванията за разиграване, описани по-горе, бонусът и последвалите от него печалби ще бъдат премахнати от сметката на клиента. В случай че цялата сума на бонуса бъде изиграна преди изтичането на тридесетдневния (30) период, бонус офертата ще се счита за изпълнена изцяло.
12. Всеки клиент, регистриран в играта получава ниво (level) на база своята игрална история в palmsbet.com.
12.1. Нивото на всеки клиент може да бъде: No Level, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond и VIP. 
12.2. Организаторът си запазва правото едностранно да променя нивото на всеки участник в играта, след като предварително го е информирал за това.
13. В класирането няма да попадат играчи с ниво „No Level“ и акаунти, които са спряни от бонуси.
14. Palms Bet си запазва правото да промени или оттегли тази оферта по всяко време и без причина или предизвестие.
15. Решенията на Palms Bet по всички въпроси, свързани с тази промоция, са окончателни и задължителни.
16. Офертите за клиенти са ограничени до една на човек. Ако организатора има основателна причина да смята, че бонусът се изисква от или за целите на едно и също лице или група от лица повече от един път, тогава Организатора си запазва правото да оттегли всяка оферта от този клиент или група клиенти и/или да отмени всички разигравания, направени със средства от бонуса или офертата, и да премахне печалбите от такива разигравания. Организатора си запазва правото при недобросъвестни действия от страна на играч, с цел да се възползва неправомерно от Бонуса, да приспадне всеки положителен баланс от игралната сметка на участващия клиент, който е получен в резултат на неправомерните действия, както и размера на претърпените евентуални загуби.Срок:Начало: 17-10-2021 00:00:00ч.Край: 06-11-2021 00:00:00ч.