Palms Bet – Безплатна игра с прогнози

Правила Безплатна игра с прогнози

1. В допълнителната бонус игра „Безплатна игра с прогнози“ могат да се включат всички регистрирани клиенти на Палмс Бет
2. „Безплатна игра с прогнози“ е с награден фонд 10 000 лева.
3. „Безплатна игра с прогнози“ ще включва 90 футболни мачове от цял свят.
4. Всеки ден участниците ще имат право да прогнозират футболните мачове от цял свят. Всички прогнози са за краен изход от срещите и се уреждат според резултатa в редовното време, освен ако не е посочено друго. Редовното време, включва допълнителното време дадено от съдията, но не включва продължения, нито пък дузпи.
5. За да спечели голямата награда, участникът  е необходимо да събере най-голям брой точки. При правилното прогнозиране на точния резултат на дадена футболна среща, участникът печели четири точки, ако правилно е прогнозирал изхода от срещата, то той ще спечели една точка (максималният брой точки на една среща е четири точки).
5.1. Всички участници, които се класират на позиции от 1 до 1000място, трябва да имат направена успешна верификация на своите акаунти, за да получат наградата си от играта  „Безплатна игра с прогнози“ .
6. Наградният фонд е 10 000 лв. и е разпределен както следва:

 Позиция Награда
       1            1000 BGN
       2              500 BGN
       3              200 BGN
    4 – 5           100 BGN
   6 – 15            50 BGN
  16 – 50           20 BGN
  51 – 480         10 BGN
 481 – 1000        5 BGN

7. Допълнителни награди „Безплатни залози“.
7.1. По време на периода на играта ( 19.11.2021 – 02.01.2022 ), palmsbet.com ще предлага за прогнозиране по 2 футболни мача на ден от цял свят . Всеки клиент, познал и двата мача на Точен Резултат за деня , ще получава по 5 лв. Free Bet в игралната си сметка , независимо от генералното класиране. 

Какво е Безплатният Залог?
–  Безплатният Залог ти позволява да извършиш разигравания за наша сметка, а печалбата (след удържане сумата на разиграването) остава за теб.

– Пример: Поставяш своя Безплатен Залог от 5 лв. на коефициент 2,50. Ако прогнозата ти спечели, получаваш 7,50 лв. (5 лв. х коефициент 2,5 = 12,50 лв., минус 5 лв. = 7,50 лева).

7.2. Зареждането на Допълнителните награди ще се извършва до 24 часа след достигането на определения брой точки.

7.3. За да бъде изтеглена печалбата от допълнителните награди „Безплатни залози“, трябва да направиш квалифициращи разигравания на стойност три (3) пъти бонуса.
8. Ако в крайното класиране, двама или повече участници имат еднакъв брой точки, за по-предно класирал се ще се зачита участникът поставил първи своята първа прогноза в играта.
9. Бонус награди от наградния фонд ще се начисляват в активните сметки на печелившите играчи в рамките на 24 часа след края на допълнителната бонус игра.
10. За да бъде изтеглена бонус сумата и акумулираните печалби в нея, клиентът трябва да направи разигравания на стойност 5 пъти бонусa. Пример: Получавате бонус от 50 лева, 50 * 5 = 250 лв. Бонусът важи за всички секции, като минимален коефициент в секциите Спорт и На Живо е 1,50.
11. Ако валутата на клиентската сметка е различна от валутата на офертата, то сумите ще се превалутират към валутата на сметката на клиента.
12. Бонусът ще бъде валиден 30 дни. Ако през този период не бъдат изпълнени изискванията за разиграване, описани по-горе, бонусът и последвалите от него печалби ще бъдат премахнати от сметката на клиента. В случай че цялата сума на бонуса бъде изиграна преди изтичането на тридесетдневния (30) период, бонус офертата ще се счита за изпълнена изцяло.
13. Всеки клиент, регистриран в играта получава ниво (level) на база своята игрална история в palmsbet.com.
13.1. Нивото на всеки клиент може да бъде: No Level, Bronze, Silver, Gold, Platinum и Diamond.
13.2. Организаторът си запазва правото едностранно да променя нивото на всеки участник в играта, след като предварително го е информирал за това.
14. В класирането няма да попадат играчи с ниво „No Level“ и акаунти, които са спряни от бонуси.
15. Palms Bet си запазва правото да промени или оттегли тази оферта по всяко време и без причина или предизвестие.
16. Решенията на Palms Bet по всички въпроси, свързани с тази промоция, са окончателни и задължителни.
17. Офертите за клиенти са ограничени до една на човек. Ако организатора има основателна причина да смята, че бонусът се изисква от или за целите на едно и също лице или група от лица повече от един път, тогава Организатора си запазва правото да оттегли всяка оферта от този клиент или група клиенти и/или да отмени всички разигравания, направени със средства от бонуса или офертата, и да премахне печалбите от такива разигравания. Организатора си запазва правото при недобросъвестни действия от страна на играч, с цел да се възползва неправомерно от Бонуса, да приспадне всеки положителен баланс от игралната сметка на участващия клиент, който е получен в резултат на неправомерните действия, както и размера на претърпените евентуални загуби.

Срок:

Начало: 19-11-2021 00:00:00ч.

Край: 02-01-2022 23:59:59ч.