WINBET: Grande Бонус Игра

В периода 10.10.2021 г. – 31.10.2021 г. всички активни клиенти на winbet.bg ще могат да вземат участие в Grande Бонус Игра, като общият награден фонд достига сумата от 50 000 лв., включващ големи парични и предметни награди, както и Ексклузивен Уикенд за двама в Дубай – съвършената комбинация от екстравагантен лукс в 5 * хотел, високотехнологични съоръжения, традиционно гостоприемство и изобилие от слънчеви дни!

Срок на промоцията
Начало: 10.10.2021 20:00 ч.
Край: 31.10.2021 20:00 ч.

Важат правила и условия
В Grande Бонус Игра могат да вземат участие всички настоящи и нови клиенти, които имат регистрация на сайта winbet.bg. Важат залози, поставени на всички игри и спортни събития, предлагани на сайта на Организатора WINBET Online, за периода от 20:00 ч. на 10.10.2021 г. до 20:00 ч. на 31.10.2021 г. 
В зависимост от стойността на поставените залози в съответния промоционален период, клиентът ще получава различен брой талони, чрез които ще се включва автоматично в седмични и месечно генерално теглене за награди, които тегления ще се провеждат всяка неделя от месеца от 21:00 ч. и ще се излъчват на живо в официалния YOUTUBE канал на WINBET.


1.    В зависимост от своята активност, всеки клиент ще получава талони за участие в тегленията, като броят на талоните ще се определя на следния принцип:
•    Залози на обща стойност 100 лв. или еквивалентната сума в евро в секции Казино ще носят на всеки участник 1 (един) талон.
•    Залози на обща стойност 150 лв. или еквивалентната сума в евро в секция Live Казино ще носят на всеки участник 1 (един) талон.
•    Залози на обща стойност 50 лв. или еквивалентната сума в евро в секция Спорт, eSports и Виртуални ще носят на участника 1 (един) талон.
2.    Залози, направени на всички игри в секциите Казино и Live Казино в промоционалния период ще участват във формирането на броя на талоните на съответния участник в тегленията на Grande Бонус Игра.
3.    Залози за събития от секция Спорт, eSports и Виртуални, направени в промоционалния период, също ще участват във формирането на броя на талоните на съответния участник в тегленията за Grande Bonus Игра като няма изискване за вида на залозите и/или минимален коефициент на залозите.
4.    Талоните се генерират всяка седмица от 20:00 ч. в неделя до неделя 20:00 ч., със стартова дата 10.10.2021 г., като ще дават право на участие в тегленето на седмичните и месечните награди. Тегленето на наградите ще се провежда всяка неделя в месеца, а последното теглене за промоционалният период ще се проведе на 31.10.2021 г.

Пример: Талоните, натрупани в периода 20:00 ч. на 10.10.2021 г. – 20:00 ч. на 17.10.2021 г., участват в тегленето, което ще бъде проведено на 17.10.2021 г.
Пример: Натрупаните талони в периода 20:00 ч. на 10.10.2021 г. – 20:00 ч. на 31.10.2021 г., участват в тегленето за големите месечни награди на 31.10.2021 г.

5.    За участие в тегленето на големите месечни награди, клиентът трябва да има поне 1 генериран талон от началото на промоционалният период (10.10.2021 г.) до неговият край (31.10.2021 г.).

Пример: Ако клиент има поне 1 генериран талон за месец Октомври, то той ще може да участва в тегленето за наградите за съответната седмица, в която е генериран талонът, както и в тегленето на големите месечни награди.

6.    Всеки клиент може да спечели една награда в рамките на едно теглене. В случай, че един участник бъде изтеглен повече от веднъж, то той печели само първата награда, за която е изтеглен и се тегли нов участник за съответната втора награда.
7.    Тегленето на наградите от Grande Бонус Игра се провежда на случаен принцип чрез генератор на случайни числа сред регистрираните за съответния период талони.
8.    Само залози, поставени с реални средства, са квалифициращи при изчислението на броя талони. Залози, поставени с бонус средства, няма да се отнасят към генерирането на талони за участие в тегленията на бонус играта.
9.    Наградите ще бъдат разпределени, както следва:

•    17.10 – 10 000 лв. 
•    24.10 – 20 000 лв. + 3 броя Iphone 13 Pro и 3 броя Ipad 9
•    31.10 – 20 000 лв. + Ексклузивен Уикенд за двама в Дубай

10.    Паричните и предметни награди, представляващи част от наградният фонд на Grande Бонус Игра през м. Октомври са разпределени както следва:

17.10.2021г.

Място        Парична награда
  1                         2 000
  2                        1 500
  3                        1 000
  4 – 5                     500
  6 – 10                   300
  11 – 15                 200
  16 – 25                100
  26 – 35                 50
  36 – 60                 20


Към паричните награди на 24.10.2021г., ще бъдат добавени и 6 предметни награди: 3 броя Iphone 13 Pro и 3 броя Ipad 9

Място       Парична награда
  1                        5 000
  2                        3 000
  3                        2 000
  4                        1 500
  5                        1 000
  6 – 7                     500
  8 – 10                   300
  11 – 25                 200
  26 – 45                100
  46 – 55                 50
  56 – 60                 20

Към паричните награди на 31.10.2021г. ще бъде изтеглен и един печеливш, който ще може да се възползва от Ексклузивен Уикенд за двама в Дубай, като може да бъде заменен за паричната му стойност.

Място        Парична награда
  1                         5 000
  2                         3 000
  3                         2 000
  4                        1 500
  5                        1 000
  6 – 7                    500
  8 – 10                  300
  11 – 25                200
  26 – 45               100
  46 – 55                 50
  56 – 60                 20

11.    Стойността на паричните награди в Grande Бонус Играта ще бъде добавена автоматично в игралната сметка на участника на winbet.bg до 24 часа след провеждане на тегленето.

•    Суми до 500 лв. ще бъдат добавени под формата на „Кеш бонус“ с условие за разиграване 1 (един) път общата им стойност.
•    Суми над 500 лв. ще бъдат добавени като изтегляем баланс в клиентските профили и няма допълнителни ограничения за използването им.

12.    Към наградният фонд от 20 000 лв. на 31.10.2021 г. е включен и Ексклузивен Уикенд за двама в Дубай, като той може да бъде заменен за паричната си стойност, която е равна на 5 000 лв.
13.    Относно предметните награди в Grande Бонус игра, представител на Организатора ще се свърже с печелившия участник посредством телефонно обаждане или по електронна поща на контактите (телефонен номер и адрес за електронна поща), въведени в неговия игрален профил на сайта winbet.bg, за да му предостави повече информация за получаването ѝ.
14.    При тегленето на печеливши на предметните награди, ще бъдат изтеглени и трима резервни печеливши. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на 10 (десет) работни дни след изтеглянето му или поради друга причина, независеща от Организатора, той не може да получи своята награда, съответната награда ще бъде присъдена на първия от изтеглените резервни печеливши. В случай, че отново не може да бъде установен контакт или има друга причина, поради която не може да бъде връчена наградата, Организаторът ще присъди наградата на втория резервен печеливш и т.н. В случай, че не може да бъде установен контакт или има друга причина, поради която не може да бъде връчена наградата нито на победителя в тегленето, нито на някой от тримата резервни печеливши, наградата няма да бъде присъдена.

Права на Организатора:
1.    Организаторът си запазва правото по всяко време да промени срока на провеждане на бонус играта, както и началния час на провеждане или излъчване на тегленията.
2.    Организаторът си запазва правото да промени канала за излъчване на тегленията в случай, че е наличен технически или друг проблем.
3.    Организаторът си запазва правото да лиши клиент или група клиенти от участие в бонус играта, в случай на недобросъвестни действия от страна на клиент или група клиенти, с цел да се възползва/т неправомерно от промоцията.
4.    Организаторът не носи отговорност в случай, че с участник в играта не може да се установи контакт във връзка с получаване на наградата.